• Panda Therapy

Rozprávková, Hustá, Slobodná, Šťastná, Hrdinská, Láskavá

Rozprávková Panda „Dobro nad zlom“

Panda nepodceňuje večerné čítanie rozprávok. V jej svete má rozprávka nezastupiteľné miesto. Pri čítaní rozprávkového príbehu prežíva strach z viachlavého draka a teší sa spolu so zachránenou princeznou. Panda verí v príbehy ktoré si číta, očakáva, že vyhrá dobro nad zlom, iný koniec byť ani nemôže! Rozprávka nie je len literárne dielo, je to zároveň aj návod na život. Každá rozprávka nesie v sebe skrytý význam. Odráža nielen rôzne životné situácie, ale zároveň ponúka aj riešenia. Pre Pandu je čítanie rozprávok nástroj na rozvoj fantázie a kreativity, má na ňu priam blahodarné účinky.
Rozprávková Panda „Dobro nad zlom“

Rozprávková Panda „Dobro nad zlom“

Mgr. art. Zuzana Škriečková

IČO: 43456774, ŽRSR Oú TN: 350-23802

TELEFÓN

+421 948 506 932

SOCIÁLNE SIETE

FACEBOOK

INSTAGRAM