Profil

Od 2007
SKRIECKOVA DESIGN
Interiérový, exteriérový a grafický dizajn

2007 – 2018
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Škola umeleckého priemyslu Trenčín
Autor stredoškolského študijného odboru 8614 M Dizajn interiéru

2007 – 2009
VYSOKÁ ŠKOLATVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE
Doplňujúce pedagogické štúdium, Prof. Ladislav Čarný akad. mal.

2004 – 2006
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta umení, Katedra dizajnu, magisterské štúdium
Dizajn interaktívnych médií

2000 – 2004
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta umení, Katedra dizajnu, bakalárske štúdium

1996 – 2000
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ODEVNÁ TRENČÍN
Študijný odbor Modelovanie a navrhovanie odevov

Mgr. art. Zuzana Škriečková

 

Mám rada dobrý dizajn. Dobrý dizajn robí produkt alebo priestor užitočným, ideálnym na používanie. Musí spĺňať isté kritériá, nie iba funkčnosť, musí obsahovať psychologickú aj estetickú stránku. Dobrý dizajn zdôrazňuje užitočnosť a je inovatívny. Možnosti inovácií nie sú v žiadnom prípade vyčerpateľné. Technologický rozvoj ponúka nové príležitosti inovatívneho dizajnu. Inovatívny dizajn sa vždy vyvíja zároveň s inovatívnymi technológiami a nikdy nie sám o sebe. Dobrý dizajn je estetický. Estetika ako vlastnosť je jeho neoddeliteľnou súčasťou pretože dizajn, ktorý používame dennodenne, ovplyvňuje našu podstatu a našu duševnú pohodu. Dobrý dizajn je zrozumiteľný, prístupný a pochopiteľný, vysvetľuje svoje poslanie. Dobrý dizajn hovorí sám sebou, dokonalý je, keď už nevyžaduje žiadne dodatočné vysvetlenie. Dobrý dizajn je poctivý, nerobí sa viac inovatívny, vplyvný alebo hodnotný ako v skutočnosti je. Nepokúša sa manipulovať s klientom, nesľubuje, že je taký, aký v skutočnosti nemôže byť. Dobrý dizajn je nevtieravý a spĺňa účel, je neutrálny a decentný, vytvára priestor pre sebavyjadrenie užívateľa. Dobrý dizajn je nadčasový, vyhýba sa aktuálnym moderným trendom, preto sa nikdy nezdá zastaraný. Dobrý dizajn je premyslený do posledného detailu, nič nemôže byť neplánované alebo ponechané na náhodu. Starostlivosť i presnosť v procese dizajnu a tvorby ukazuje rešpekt voči klientovi. Dobrý dizajn je priateľský k nášmu prostrediu, je dôležitou súčasťou života a prispieva k zachovaniu životného prostredia. Šetrí zdroje v priebehu celého svojho životného cyklu. Dobrý dizajn je minimalistický, zameriava sa na podstatné aspekty a nezaťažuje sa nepodstatnými. Čistota a jednoduchosť. Mám rada dobrý dizajn, zhmotnenie Miesovej koncepcie otvoreného plynúceho priestoru a jeho neprekonateľné: „menej je viac".

Mgr. art. Zuzana Škriečková

IČO: 43456774, ŽRSR Oú TN: 350-23802

TELEFÓN

+421 948 506 932

SOCIÁLNE SIETE

FACEBOOK

INSTAGRAM