EXTERIÉR - SPOLUPRÁCA

CENOVÁ PONUKA

Cena za návrh fasády – exteriéru domu, závisí od veľkosti navrhovaného objektu a od konkrétneho štýlu zadania. Pre vypracovanie cenovej ponuky prosím pošlite pôdorys a pohľady projektu alebo fotografie súčasného stavu. Napíšte vašu predstavu o konkrétnom architektonickom štýle fasády. Všetky informácie prosím pošlite emailom na zuzana@skrieckova.sk alebo vyplňte kontaktný formulár. Cenová ponuka bude spracovaná v čo najkratšom čase a zaslaná na vás email.

 

VSTUPNÉ INFORMÁCIE

Po odsúhlasení cenovej ponuky môžeme začať pracovať. Klient zadá vlastné požiadavky na návrh exteriéru a poskytne všetky vstupné informácie ako sú napríklad fotografie, pôdorys, rezy a pohľady s konkrétnymi rozmermi stavby. Pre komplexnosť vstupných informácií, vám bude poskytnutý konkrétny formulár, kde budú pre vás pripravené možnosti výberu. Informácie ktoré poskytnete, pomôžu exteriérový návrh priblížiť čo najviac k vašej predstave.

 

TVORBA DIZAJNÉRSKEHOVRHU – 3D vizualizácie

V prvej časti tvorby budú vyhotovené varianty znázornenia návrhu fasády z jedného trištvrte pohľadu. Vizualizácie budú ukazovať ako by vyzeral exteriér domu v rôznych vhodných farebných, materiálových a kombinovaných prevedeniach. Zakomponovanie rôznych druhov exteriérového osvetlenia do návrhu je samozrejmosťou. Výsledkom sú vizualizácie exteriéru domu, ktoré spĺňajú všetky požiadavky klienta a sú v súlade s funkčnými a estetickými kritériami dizajnu. Klient uvidí vizualizácie množstva variantov znázornenia fasády domu a vyberie ten najideálnejší. Po vzájomnej konzultácii budú do variantu zapracované prípadne pripomienky. Preriešená vizualizácia variantu bude klientovi odoslaná na odsúhlasenie.

Druhá časť tvorby predstavuje dizajnérsky návrh exteriéru domu odsúhlaseného ideálneho variantu fasády, zo všetkých jeho strán. Klientovi budú odoslané vizualizácie zo všetkých pohľadov a následne bude návrh konzultovaný. Po zapracovaní pripomienok bude návrh preriešený a nové vizualizácie odoslané klientovi na odsúhlasenie.

 

PODKLAD PRE REALIZÁCIUVRHU – výkresová dokumentácia

Finálne vizualizácie exteriéru domu budú prekreslené do výkresovej podoby ako pohľadová dokumentácia pre realizáciu návrhu. Všetky pohľady domu budú zakreslené a vzťahy návrhu zakótované a popísané. Rovnako bude vyznačené a zakreslené konkrétne umiestnenie svietidiel, elektrických zásuviek a vypínačov. Elektrické zásuvky a vypínače pre svietidlá sú logisticky premyslené tak, aby funkčne i prakticky slúžili pri ich používaní. Vypracovaná projektová dokumentácia bude odoslaná klientovi na schválenie. V prípade vzniknutých pripomienok bude dokumentácia preriešená alebo doplnená a znovu odoslaná klientovi na schválenie. Projektová dokumentácia pre realizáciu návrhu je výborný, praktický a funkčný manuál na základe ktorého dokáže klient zrealizovať svoj exteriérový ciel. Výkresy tiež výborne poslúžia ako podklad pre vytvorenie cenových ponúk od remeselníkov a iných exteriérových špecialistov. Projektová dokumentácia obsahuje tiež zoznam a informácie o konkrétnych produktoch použitých v návrhu.

Mgr. art. Zuzana Škriečková

IČO: 43456774, ŽRSR Oú TN: 350-23802

TELEFÓN

+421 948 506 932

SOCIÁLNE SIETE

FACEBOOK

INSTAGRAM