GRAFIKA - SPOLUPRÁCA

CENOVÁ PONUKA

Výška cenovej ponuky grafických prác záleží od konkrétnej požiadavky a rozsahu spracovania grafiky. Uveďte prosím Vaše konkrétne zadanie a predstavu o grafike. Všetky informácie pošlite emailom na zuzana@skrieckova.sk alebo vyplňte kontaktný formulár. Cenová ponuka bude spracovaná v čo najkratšom čase a zaslaná na vás email.

 

VSTUPNÉ INFORMÁCIE

Práca na návrhu grafiky začína po odsúhlasení cenovej ponuky. Klient zadá vlastné požiadavky na návrh a poskytne všetky vstupné informácie ako sú napríklad konkrétny text, formát, rozmery, fotografie, myšlienka alebo idea. Pre komplexnosť vstupných informácií, vám bude poskytnutý konkrétny formulár podľa druhu navrhovanej grafiky, kde budú pre vás pripravené možnosti výberu. Informácie ktoré poskytnete, pomôžu grafický návrh priblížiť čo najviac k vašej predstave.

 

TVORBA DIZAJNÉRSKEHOVRHU

Pri tvorbe väčšiny druhov grafík je nevyhnutnosťou spracovanie rôznych farebných a tvarových variant návrhu. Práca vo variantoch je zásadným spôsobom hľadania optimálneho výsledku, nie je znakom váhania a neschopnosti riešiť problém, ale naopak, je znakom záujmu a precíznosti, ktoré sú tvorbe zadania venované. Každý variant ma svoje klady a zápory. Tie je potrebné prekonzultovať s klientom a rozhodnúť ktorým grafickým smerom bude práca pokračovať. Klient dostane výber najvhodnejších grafických variantov, ktoré spolu prekonzultujeme. Následne budú všetky pripomienky zapracované do najideálnejšieho grafického riešenia, ktoré bude odoslané klientovi na schválenie. Výsledkom dizajnérskej tvorby je grafický návrh, ktorý spĺňa všetky požiadavky klienta a je v súlade s kritériami grafického dizajnu. Po odsúhlasení finálneho spracovania bude grafický návrh pripravený na jeho ďalšie použitie – tlač alebo umiestnenie na web.

Mgr. art. Zuzana Škriečková

IČO: 43456774, ŽRSR Oú TN: 350-23802

TELEFÓN

+421 948 506 932

SOCIÁLNE SIETE

FACEBOOK

INSTAGRAM