INTERIÉR - SPOLUPRÁCA

CENOVÁ PONUKA

Kompletná cena za návrh interiéru sa odvíja od veľkosti riešenej plochy a od konkrétneho druhu interiéru. Pre vypracovanie cenovej ponuky prosím uveďte veľkosť vášho priestoru v metroch štvorcových alebo pošlite okótovaný pôdorys a uveďte konkrétne miestnosti ktoré máte záujem navrhnúť. Všetky informácie prosím pošlite emailom na zuzana@skrieckova.sk alebo vyplňte kontaktný formulár. Cenová ponuka bude spracovaná v čo najkratšom čase a zaslaná na vás email.

 

VSTUPNÉ INFORMÁCIE

Po odsúhlasení cenovej ponuky sa môžeme pustiť do prace. Klient zadá vlastné požiadavky na návrh a poskytne všetky vstupné informácie ako sú napríklad fotografie, pôdorys, rezy a pohľady s konkrétnymi rozmermi navrhovaného priestoru. Pre komplexnosť vstupných informácií, vám bude poskytnutý konkrétny formulár podľa druhu navrhovaného priestoru, kde budú pre vás pripravené možnosti výberu. Informácie ktoré poskytnete, pomôžu interiérový návrh priblížiť čo najviac k vašej predstave.

 

TVORBA DISPOZIČNÉHO RIEŠENIA – 2D pôdorys

Interiér nemá nikdy len jedno riešenie. Česť výnimkám. Preto, práca vo variantoch je zásadným spôsobom hľadania optimálneho výsledku, nie je znakom váhania a neschopnosti riešiť problém, ale naopak, je znakom záujmu a precíznosti, ktoré sú tvorbe zadania venované. Každý variant ma svoje klady a zápory. Tie je potrebné prekonzultovať s klientom a rozhodnúť ktorým dispozičným smerom bude práca pokračovať. Tvorbu dispozičného riešenia predstavujú pôdorysy – varianty navrhovaného priestoru. Klient dostane výber najvhodnejších dispozičných variantov, ktoré spolu prekonzultujeme. Následne budú všetky pripomienky zapracované do najideálnejšieho dispozičného riešenia, ktoré bude odoslané klientovi na schválenie. Výsledkom tvorby dispozičného riešenia je ideálny pôdorys, ktorý spĺňa všetky funkčné kritéria dizajnu a požiadavky klienta.

 

TVORBA DIZAJNÉRSKEHOVRHU – 3D vizualizácie

Po odsúhlasení ideálneho dispozičného riešenia, nasleduje jeho vizualizovanie, tvorba dizajnérskeho návrhu v podobe priestorových vizualizácií. Vizualizácie presne ukážu rozmiestnenie nábytku, originálny dizajn priestoru, tvary, hmotu, farebný koncept a použité materiály. Interiérová štúdia rieši koncept správneho komplexného výrazu, atmosféru, funkčnosť, inovácie, úžitkovosť, estetickú kvalitu, jednoznačnosť, účelnosť, nadčasovosť a v neposlednom rade detail. Výsledkom sú vizualizácie interiéru, ktoré spĺňajú všetky požiadavky klienta v súlade s funkčnými a estetickými kritériami dizajnu. Vizualizácie budú odoslané klientovi a následne konzultované. Všetky vzniknuté pripomienky budú ďalej zapracované v preriešení dizajnérskeho návrhu. Nové vizualizácie budú odoslané klientovi na schválenie. Pri tvorbe dizajnérskeho návrhu sa vždy snažím, aby bola vzájomná spolupráca čo najpriamejšia, do návrhu sa snažím zapracovať každú požiadavku klienta. Riadim sa heslom, že najlepšou vizitkou dizajnéra je spokojný klient.

 

PODKLAD PRE REALIZÁCIUVRHU – výkresová dokumentácia

Odsúhlasené finálne vizualizácie dizajnérskeho návrhu sú následne prekreslené do výkresovej podoby ako projektová dokumentácia pre realizáciu návrhu. Dokumentácia je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť rieši výkresy dispozičného riešenia. Celá situácia interiéru je zakreslená ako pôdorys a samostatné pohľady. Všetky vzťahy dispozície a vybavenia interiéru sú zakótované a popísané. Druhá časť projektovej dokumentácie znázorňuje konkrétne umiestnenie svietidiel, elektrických zásuviek a vypínačov. Elektrické zásuvky a vypínače pre svietidlá sú logisticky premyslené tak, aby funkčne i prakticky slúžili pri ich používaní. Vypracovaná projektová dokumentácia bude odoslaná klientovi na schválenie. V prípade vzniknutých pripomienok bude dokumentácia preriešená alebo doplnená a znovu odoslaná klientovi na schválenie. Projektová dokumentácia pre realizáciu návrhu je výborný, praktický a funkčný manuál na základe ktorého dokáže klient zrealizovať svoj interiérový ciel. Výkresy tiež výborne poslúžia ako podklad pre vytvorenie cenových ponúk od remeselníkov a iných interiérových špecialistov. Projektová dokumentácia obsahuje tiež zoznam a informácie o konkrétnych produktoch použitých v návrhu.

Mgr. art. Zuzana Škriečková

IČO: 43456774, ŽRSR Oú TN: 350-23802

TELEFÓN

+421 948 506 932

SOCIÁLNE SIETE

FACEBOOK

INSTAGRAM