Chodba

SPÁJANIE, GALÉRIA, PRIESTOR

Chodba

Chodba spája niekoľko rôznych miestnosti, je ideálne zariadiť ju jednoduchšie, no stále v štýle celého príbytku a hlavne s pridanou hodnotou ako môže byť napríklad veľkoplošná zrkadlová stena od podlahy po strop. Dlhé chodby alebo spojovacie priestory sú miestom, kam môžeme na steny zavesiť cele rady obrazov, portrétov alebo fotografií či reprodukcií. Chodby sú väčšinou vnútornou častou domu a zvyčajne sú tmavé a bez okien, vtedy sa spoliehame na rôzne dekoračne triky s použitím svetelnej techniky, aby pôsobili svetlo a vzdušne. Spojovacie priestory poskytujú pomerné súkromie. V závislosti od ich veľkosti môžeme vytvoriť v priestore odpočinkovú zónu s knižnicou, stolíkom, pohodlným kreslom či sofou.

Mgr. art. Zuzana Škriečková

IČO: 43456774, ŽRSR Oú TN: 350-23802

TELEFÓN

+421 948 506 932

SOCIÁLNE SIETE

FACEBOOK

INSTAGRAM