Verejný priestor

ĽUDIA, ŽIVOT, POHYB

Verejný priestor

Verejný priestor je určený pre pobyt, styk i komunikáciu medzi osobami a činnosťami pre ktoré je vytvorený. Obvykle sa jedná o umožnenie kontaktu osôb na báze inštitúcie a klienta alebo služby. Verejný interiér je vždy riešený ako priestor nie len pre zadávateľa a uspokojenie jeho potrieb ale hlavne ako priestor pre jeho zamestnancov a klientov. V prípade väčších projektov musí byť spracovaný manuál interiéru, ktorého cieľom je určiť všeobecnú koncepciu, definovať priestorové potreby a nároky, prevádzkové väzby, charakter a špecifikáciu architektonického i výtvarného riešenia a nároky na technológie. V prípade viacerých interiérov spoločnosti je nevyhnutné dodŕžať jej jednotný firemný štýl.

Mgr. art. Zuzana Škriečková

IČO: 43456774, ŽRSR Oú TN: 350-23802

TELEFÓN

+421 948 506 932

SOCIÁLNE SIETE

FACEBOOK

INSTAGRAM