Zádverie

FILTER, FUNKČNOSŤ, KOMUNIKÁCIA

Zádverie

Predsieň slúži ako priechod z interiéru do exteriéru a naopak. Vstupnému priestoru dodáva spoločenský charakter skutočnosť, že sa tu prijímajú návštevy, domáci sa vítajú a lúčia s hosťami. Je to miesto prvého i posledného kontaktu s obydlím, preto treba na relatívne malej ploche skĺbiť vlastnosti súkromného i verejného priestoru. Z praktického hľadiska, vstupný priestor slúži na vešanie vrchných odevov, dočasné uloženie topánok, odloženie drobných predmetov i na príležitostné sedenie pri prezúvaní. Predsieň zabezpečuje izoláciu súkromného života od vonkajšieho sveta. Okrem hlavnej komunikačnej funkcie, plní i funkciu praktickú a to v podobe hygienického a tepelného filtra objektu.

Mgr. art. Zuzana Škriečková

IČO: 43456774, ŽRSR Oú TN: 350-23802

TELEFÓN

+421 948 506 932

SOCIÁLNE SIETE

FACEBOOK

INSTAGRAM